Spotkanie marszałek Sejmu z rodzicami niepełnosprawnych dzieci

- Cieszy mnie, że stawiamy kolejne kroki na drodze do poprawy sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych - podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz na kolejnym spotkaniu z rodzicami i opiekunami dzieci z niepełnosprawnością. Rozmowy dotyczyły kierunków kompleksowych zmian w prawie, poprawiających jakość życia tej szczególnej grupy społecznej. W dyskusji wziął także udział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obecni na spotkaniu rodzice podziękowali Ewie Kopacz za jej dotychczasowe zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych, w szczególności za wsparcie w zakresie zapowiedzianej ostatnio dwustuzłotowej podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców całodobowo opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Od kwietnia br. kwota ta ma wzrosnąć z 620 do 820 zł. Docelowo w perspektywie 5 lat rząd planuje zrównanie tego świadczenia z płacą minimalną. Jak tłumaczyli przedstawiciele rodzin niepełnosprawnych dzieci, ta zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego jest bardzo dobrą propozycją. - Mamy wspaniałych reprezentantów w osobach marszałek Sejmu oraz ministra pracy i polityki społecznej - mówili.

Spotkanie było okazją do dyskusji o przygotowywanym przez rząd programie wieloletnim obejmującym m.in. aktywizację zawodową rodziców powracających na rynek pracy oraz tzw. uzawodowienie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Rozmawiano także o ułatwieniu dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, bezpłatnych przejazdach dla opiekunów, opiece medycznej bez kolejek, niższych opłatach za leki oraz zmianach w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności. Marszałek Sejmu zaproponowała, aby kontynuować dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami na kolejnym spotkaniu w kwietniu.

Marszałek Sejmu nie po raz pierwszy spotkała się z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Przykładem zaangażowania Ewy Kopacz w sprawy tej grupy społecznej są m.in. spotkania z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością w styczniu i grudniu 2012 r., czy udział w gali wręczenia tytułów honorowych „Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna”. Ponadto, marszałek Sejmu obejmuje swoim patronatem inicjatywy dotyczące osób niepełnosprawnych. Takim wydarzeniem była np. konferencja „Lodołamacze prekursorzy społecznej odpowiedzialności”, zorganizowana w kwietniu 2012 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.