• fot.  Krzysztof Białoskórski

  April 16, 2014

  Pożegnalne spotkanie marszałek Sejmu z ambasadorem Ukrainy

  Dziś marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się z ambasadorem Ukrainy Markijanem Malskim, kończącym po 4 latach misję w Polsce. Główne tematy rozmowy to trudna sytuacja u naszego wschodniego sąsiada oraz perspektywy rozwoju Ukrainy. Pożegnalne spotkanie Ewy Kopacz z ukraińskim dyplomatą było też czasem podsumowań i podziękowań za bardzo dobrą współpracę. - Wierzę, że Pana cenny wkład w umacnianie i rozwój relacji między narodami Polski i Ukrainy będzie długo jeszcze procentował, umacniając łączące nas więzi - pokreśliła marszałek Sejmu, zwracając się do Markijana Malskiego.

  czytaj więcej

 • fot.  Rafał Zambrzycki

  April 14, 2014

  Marszałek Sejmu spotkała się z prezydentem Mołdawii

  O rozwoju stosunków polsko-mołdawskich rozmawiała dziś marszałek Sejmu Ewa Kopacz z prezydentem Mołdawii Nicolae Timoftim, przebywającym w Polsce z oficjalną wizytą. Tematem spotkania przedstawicieli najwyższych władz obu krajów były m.in. mołdawskie starania na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej. - Mołdawia jest krajem bardzo sprawnie realizującym reformy niezbędne do wejścia do europejskiej rodziny - podkreśliła marszałek Sejmu.

  czytaj więcej

 • fot.  Rafał Zambrzycki

  April 10, 2014

  Czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej

  Pamięć parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, uczcili dziś w Sejmie członkowie prezydiów obu Izb parlamentu. Wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi posłów i senatorów oraz marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego złożyli marszałek Sejmu Ewa Kopacz i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Sejmu: Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Grzeszczak i wicemarszałkowie Senatu: Maria Pańczyk - Pazdziej, Jan Wyrowiński. Wcześniej w kaplicy sejmowej została odprawiona msza święta w intencji ofiar tragedii sprzed czterech lat.

  czytaj więcej

 • fot.  Krzysztof Białoskórski

  April 8, 2014

  Zakończyło się posiedzenie szefów parlamentów UE w Wilnie

  W stolicy Litwy dobiegło końca posiedzenie Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Szefowie Izb z całej Unii dyskutowali o współpracy między parlamentami UE. Tematy trzydniowego szczytu w Wilnie to m.in. rola parlamentów narodowych w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego oraz doświadczenia krajowych Izb w kontroli stosowania zasady pomocniczości. Obrady były także poświęcone współpracy międzyparlamentarnej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak również relacjom z parlamentami państw Partnerstwa Wschodniego. Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Ewa Kopacz i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

  czytaj więcej

 • fot.  Krzysztof Białoskórski

  April 8, 2014

  Marszałek Sejmu złożyła kwiaty na cmentarzu na Rossie

  Marszałek Sejmu Ewa Kopacz złożyła dziś kwiaty pod mauzoleum „Matka i serce Syna” na cmentarzu na Rossie. Marszałek Kopacz przebywa na Litwie w związku z odbywającym się tam szczytem przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej.

  czytaj więcej

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ